Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Schoolbegeleiding

Echte onderwijsverbetering begint in de klas. Leerkrachten zijn de spil van veranderingen. Leerkracht.nu! begeleidt schoolteams die de kwaliteit van hun taal-/leesonderwijs willen verbeteren, juist door te kijken naar wat daarbij leerkrachten nodig hebben. Afhankelijk van de wensen van het team wordt een begeleidingstraject dan ook altijd op maat ontworpen. 

In de meeste gevallen gaat het om een koppeling van studiebijeenkomsten met het hele team en praktische werkbijeenkomsten met een deel van het team. Losse studiebijeenkomsten zijn natuurlijk ook mogelijk. Vanuit de expertise in het taal-/leesonderwijs, kan Leerkracht.nu! een inhoudelijke bijdrage leveren en scholen helpen effectief taal-/leesonderwijs te bieden aan hun leerlingen. Daarnaast draagt de ruime begeleidingservaring bij aan een soepel proces. 

Beleid ontwikkelen

Leerkracht.nu! kan uw school helpen bij het ontwikkelen van taal-/leesbeleid 

Lees verder

Studiedagen

Interesse in een studiedag of workshop? Klik hier voor een lijst met mogelijke onderwerpen 

Teamontwikkeling

Lees hier een artikel over teamontwikkeling onder leiding van Jolanda Roelfsema.  

> download artikel

Opbrengstgerichte verbetertrajecten

Leerkracht.nu! helpt een analyse van de opbrengsten van uw taal- en/of leesonderwijs te maken en geeft advies voor verbetering 

Lees verder