Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Nascholing

Op deze pagina vindt u het aanbod van nascholing dat Leerkracht.nu! u kan bieden. Dit zijn open activiteiten waarop iedereen die belangstelling heeft zich in kan schrijven.

Leerkracht.nu! biedt inspiratiebijeenkomsten, studiebijeenkomsten, workshops, 'dyslexie specials' en coaching on the job. Daarnaast is maatwerk ook mogelijk. Kijk in het overzicht hieronder of download de brochure met daarin het complete aanbod. Schrijf u hier in.

Alle bijeenkomsten worden digitaal aangeboden. Bij voldoende aanmeldingen (min. 12 deelnemers) is het vanzelfsprekend ook mogelijk naar u toe te komen, er wordt dan naar een alternatieve datum gezocht. Vraag naar de mogelijkheden om een of meerdere onderdelen te verwerken in uw eigen studiedag of te combineren tot een dagvullende studiedag voor uw team. 

Dyslexie Specials 

Studiebijeenkomsten 

Groep 1 en 2: 

Groep 3: 

Groep 4 t/m 8:  

Inspiratiebijeenkomtsten 

 

Bekijk hier onze nascholingsvoorwaarden

 

Inspiratiebijeenkomsten

Bedoeld om u aan het denken te zetten over actuele thema’s binnen het taal-/leesonderwijs. Naast het delen van informatie, is er ruimte voor discussie en meningsvorming. U zult niet naar huis gaan met pasklare antwoorden, maar wordt wel op scherp gezet en tot nadenken uitgedaagd. 
Download flyer   Inschijven

 

Studiebijeenkomsten

Informatief van aard en gericht op het versterken van de kennisbasis van leerkrachten. Theorie wordt verhelderd met duidelijke praktijkvoorbeelden. U gaat naar huis met actuele kennis over het gekozen onderwerp waarmee u in uw eigen groep praktisch aan de slag kunt.
Download flyer   Inschrijven

 

Workshops

De workshops zijn bedoeld om specifieke didactische technieken onder de knie te krijgen. De eigen vaardigheid van de leerkrachten staat centraal
 
 
 
Download flyer   Inschrijven

 

Coaching on the job

Bij ‘Coaching on the job’, worden leerkrachten geholpen bij het invullen van hun groepsplannen voor technisch lezen. De leerkracht wordt geholpen effectieve interventies te organiseren in de eigen groep om zo de opbrengsten te verhogen. 
Download flyer   Contact voor meer informatie