Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Opbrengstgerichte verbetertrajecten

Met het team wordt gekeken naar de opbrengsten van de afgelopen jaren, trends die daarin op schoolniveau te zien zijn en de ontwikkeling van de leerlingen op school, groeps- en individueel niveau. Opbrengstgericht denken wordt vervolgens handelingsgericht denken. Met elkaar wordt besproken op welke wijze het best tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hoe de opbrengsten kunnen worden verbeterd. U ontvangt een rapport met adviezen. Vanzelfsprekend helpt Leerkracht.nu! u ook graag bij de implementatie daarvan.