Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Innovatieproject `Begripsonderwijs voor de toekomst`

De toekomst waar we onze leerlingen op voorbereiden vraagt om ‘21st century skills’, kennis en vaardigheden die onze leerlingen zullen helpen zich te kunnen ontplooien en handhaven in een snel veranderende maatschappij (SLO, 2014).

Deze 21e-eeuwse vaardigheden doen een groot beroep op luister- en leesbegrip. Begrip draagt bij aan kennisconstructie, aan kritisch denken, aan digitale geletterdheid. Daarnaast zijn begripsvaardigheden een sterke voorspeller voor schoolsucces (McMaster, van den Broek, Espin e.a., 2015)

Leerkrachten die onderwijzen met het oog op de toekomst, maken van begripsonderwijs het fundament van alle leren.

Werken aan begripsonderwijs is het creëren van onderwijskansen! (Smits, 2016). Het innovatieproject ‘Begripsonderwijs voor de toekomst’ is er voor schoolteams die serieus werk willen maken van betere begripsvaardigheden van hun leerlingen en die een stap verder willen gaan dan alleen het aanpakken van de lessen begrijpend lezen.  Lees verder voor een theoretische verantwoording.


 

Inhoudelijke verantwoording

Download hier de inhoudelijke verantwoording van het innovatieproject

Flyer

U kunt hier een flyer downloaden met daarop kort de belangrijkste informatie. 

Organisatie

Klik hier om verder te gaan naar de organisatie van het innovatieproject 'Begripsonderwijs voor de toekomst'