Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Competentieontwikkeling

Leerkracht.nu! werkt vanuit de overtuiging dat kijken naar je eigen leerkrachtgedrag ervoor zorgt dat je een betere leerkracht wordt. Leerkrachten die oprecht op hun eigen handelen willen reflecteren, zien waar ze goed in zijn en welke competenties ze nog te hebben ontwikkelen. We werken hierbij vanuit het gedachtengoed van ‘de Reflectieve leerkracht’ van Robert Marzano (2014)

Dat kan op verschillende manieren. Wanneer we met een school een beleidsdocument ontwikkelen (bijvoorbeeld voor technisch leesonderwijs), formuleren we bij dat beleid competenties. De leerkrachten vullen dan een checklist in, waardoor inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre het beleid is geïmplementeerd en wat nog nodig is, bijvoorbeeld een teamtraining. Door dat meerdere keren te doen, bijvoorbeeld één keer per jaar, wordt groei aangetoond en kan beleid worden geborgd.

Competentiescan begrijpend lezen

Leerkracht.nu! heeft een competentiescan voor begrijpend leesonderwijs ontwikkeld, die leerkrachten helpt zicht te krijgen op de kwaliteit van hun begripsonderwijs. Deze digitale competentiescan, die zowel beschikbaar is voor begrijpend lezen als begrijpend luisteren, is het resultaat van onderzoek. Hieruit is gebleken dat het reflecteren op eigen vaardigheden leerkrachten kan helpen zich verder te ontwikkelen. Download de flyer voor uitgebreide informatie.

U geeft bij elk van de competenties aan in welke mate u deze beheerst. Hiervan wordt een competentieprofiel gemaakt, waardoor u in een oogopslag kunt zien wat uw sterke punten zijn en waarin u nog een ontwikkeling heeft door te maken.

Waneer een heel team gebruik maakt van de competentiescan, is het mogelijk een schoolprofiel te maken. 

De quickscan geeft u een beeld van het instrument op basis van 8 van de 40 competentiens. U kunt deze gratis uitproberen. Benieuwd naar de volledige scan, vraag dan een link aan of download de flyer voor meer informatie.

Quickscan Begripsonderwijs

Door de Quickscan Begripsonderwijs in te vullen, krijgt u een beeld van hoe de 'Competentiescan Begripsonderwijs' werkt. Vul de quickscan in

Competentiescan Begripsonderwijs

Meer weten?

Download de flyer

Bekwaamheidsdossier

Wanneer u de competentiescan meerdere keren gebruikt, kunt u een beginsituatie, ontwikkeldoelen en uw uiteindelijke ontwikkeling inzichtelijk  maken in uw bekwaamheidsdossier. 

Schoolprofiel

Wanneer alle teamleden de competentiescan invullen, kunt u een schoolprofiel aanvragen. Zo heeft u snel helder waar uw team aan moet werken. Vraag vrijblijvend een offerte aan.