Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Ouderbetrokkenheid

Als school wil je graag dat ouders betrokken zijn bij de taal-/ leesontwikkeling van hun kind. Het belang van voorlezen en een taalcultuur thuis is niet te onderschatten. En vergeet ook de kwaliteit van de ‘keukentafelgesprekken’ niet. Kijk naar een groep vier-jarigen die pas op school zijn, en je ziet hoe groot de verschillen kunnen zijn in wat kinderen kennen en kunnen als ze op school komen. En ook later is de rol van ouders in de begeleiding van bijvoorbeeld leesproblemen van groot belang.

Een goed geplande ouderavond kan bijdragen aan de taal-/leesontwikkeling van de leerlingen. Dat kan op verschillende momenten. Bijvoorbeeld voor ouders van kleuters over hoe je interactief met je kind kan voorlezen, voor ouders van groep 3 en 4 over hoe zij de leesontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren en voor ouders van leerlingen met leesproblemen over hoe zij hun kind kunnen begeleiden in het leeshuiswerk. Ook ouders van  dyslectische kinderen hebben vaak behoefte aan informatie, zeker bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.