Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Referenties

Leerkracht.nu! heeft ruime ervaring op het gebied van schoolbegeleiding ten aanzien van taal-/leesonderwijs. Download het portfolio van de afgelopen jaren of lees het artikel over een begeleidingstraject voor technisch lezen op de Willibrordschool

"Jolanda Roelfsema is een vakvrouw in hart en nieren. Ze brengt kennis over, weet die te koppelen aan de praktijk van een basisschool en maakt daardoor leerkrachten enthousiast. Met haar tips gaat het team meteen met daadkracht aan de slag!"  Directie Jozefschool Leiden

"Ik heb zelden zo’n heldere combinatie van praktische informatie en wetenschappelijke achtergrond bij elkaar gehad."                                                                            Een reactie van een ouder op een lezing over dyslexie

"Uw gedrevenheid dwingt respect af! Het heeft me weer even scherp gemaakt."       Een reactie van een deelnemer uit de onderzoekgroep van een school in Katwijk

"Dit moeten we vaker doen met de hele klas"                                                     Het effect van een training begrijpend lezen op leerlingen (leerling groep 7 van De Egelentier)

"Ik ben me meer bewust geworden van hoe belangrijk begrijpend luisteren is"   Reactie van een leerkracht uit de onderbouw op een training begrijpend luisteren

"Het begrijpend lezen is leuker, interessanter, boeiender geworden"
Reactie van leerlingen tijdens een inspectiebezoek over de veranderingen van het begrijpend leesonderwijs op de Beekbrug:

"Leerlingen lezen de teksten bewuster en weten beter waar ze op moeten letten"
Reactie van een leerkracht over het resultaat van zijn inspanningen

"Iedereen ervaart het als bijzonder prettig om als volledig team, van groep 1 t/m groep 8, te werken aan één gezamenlijk (belangrijk) doel. Dit versterkt de onderlinge band. De wens bestaat om dit proces ook m.b.t. andere kennisgebieden te doorlopen. Het zet de punten op de i, het geeft duidelijkheid en structuur aan ons onderwijs. Mensen durven elkaar aan te spreken m.b.t. de gemaakte afspraken omtrent het begrijpend lezen, geven elkaar feedback"
Reactie van een Intern Begeleider naar aanleiding van een doorlopen verbetertraject