Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Beleid ontwikkelen

Het uitgangspunt is dat beleid geschreven wordt door én voor leerkrachten. De teamleden worden dus actief betrokken bij het ontwikkelen van het beleidsdocument. Iedereen draagt zijn steentje bij, waardoor het uiteindelijke resultaat ook van iedereen is en ieder teamlid zich er verantwoordelijk voor voelt. In zo’n geval wordt er op basis van aantrekkelijke artikelen over het onderwerp (bijvoorbeeld technisch lezen of begrijpend lezen) een gemeenschappelijke visie met het team geformuleerd. Dit wordt verder geconcretiseerd. Een analyse van de huidige situatie behoort tot de mogelijkheden. Met elkaar wordt de gewenste situatie omschreven, waarbij de begeleider van Leerkracht.nu! ondersteunt en de benodigde expertise inbrengt om er voor te zorgen dat het ook daadwerkelijk effectief beleid is. Dit wordt vervolgens geïmplementeerd, waarbij leerkrachten ondersteund kunnen worden op individueel, bouw- of teamniveau.