Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Onderzoek

Jolanda Roelfsema deed onderzoek naar de leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om goed begripsonderwijs te kunnen geven. 

Allereerst is omschreven wat vanuit de literatuur benoemd wordt als kenmerken van effectief begripsonderwijs. Onder begripsonderwijs wordt zowel begrijpend lezen als begrijpend luisteren verstaan omdat deze twee vaardigheden sterk in elkaars verlengde liggen. Vervolgens is gekeken over welke vaardigheden, competenties, een leerkracht moet beschikken om dit effectieve begripsonderwijs te kunnen bieden;  een goede leerkracht biedt leerlingen niet alleen de strategieën aan, maar leert de leerlingen ook hoe ze deze moeten gebruiken in de dagelijkse praktijk. Uit het onderzoek is een model ontstaan, het zogenaamde 'Didactische Kwadrantenmodel Begripsonderwijs', dat zowel op het niveau van theorie, praktijk en competenties is uitgewerkt. 

De samenvatting van het onderzoek kunt u hier downloaden. Wilt u de complete rapportage lezen, vraag dan een exemplaar aan via info@leerkracht.nu.