Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Coaching on the job

Het gaat daarbij om de ondersteuning van de leerkracht bij het uitvoeren van de complexe taken in het taal-/leesonderwijs. Bijvoorbeeld het ondersteunen bij het maken van een groepsplan, het klassenmanagement om te werken op drie verschillende interventieniveaus, het versterken van de instructie, het werken met het directe instructiemodel, het bieden van extra uitdaging aan lezende kleuters, of welke begeleidingsvraag de leerkracht dan ook heeft. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende hulpmiddelen zoals observatie, opbrengstbesprekingen, coachingstechnieken en casusbesprekingen.