Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Flexibele organisatie

Het innovatieproject kent een flexibele organisatie die volledig af te stemmen is op de ondersteuningsbehoeften van uw team. Het project is opgebouwd uit drie fasen die hieronder staan beschreven, met ieder een aantal bouwstenen. In overleg wordt bepaald op welk punt u instapt en welke bouwstenen uw team nodig heeft. Wanneer uw team al een basis heeft, kan daar dus op worden voortgebouwd en wordt herhalingen van zetten voorkomen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een competentiescan en/of intakegesprek. Daarnaast bepaalt u zelf wanneer u start én bepaalt u uw eigen tempo. Dit maakt het mogelijk om het traject volledig te laten aansluiten bij wat nodig én mogelijk is binnen uw team. Een overzicht van de bouwstenen kunt u opvragen

Drie fasen

Het innovatieproject is opgebouwd in drie fasen die kenmerkend en noodzakelijk zijn voor echte verbetering (Kotter & Rathgeber, 2007): 

Fase 1: Kennis & mindset

Belangrijk voor daadwerkelijke verandering van leerkrachtgedrag is dat de leerkracht zich realiseert wat begripsonderwijs ten volle inhoudt, want begripsonderwijs is meer dan het geven van lessen begrijpend lezen. Kennis is daarbij belangrijk, dus het team wordt ondergedompeld in de nieuwste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van begripsonderwijs in een doorgaande lijn (zie de inhoudelijke verantwoording), de ontwikkeling van begripsvaardigheden van leerlingen en de kenmerken van effectief onderwijs. Daarnaast wordt in deze fase gewerkt aan de mindset van het team en een gemeenschappelijke visie. Het resultaat voorlopige omschrijving van het onderwijsaanbod waarin voor de verschillende bouwen geconcretiseerd wordt wat er in de dagelijkse praktijk wordt aangeboden. De uitvoering ervan zal voor een deel  gedurende deze fase al worden bereikt. 

Fase 2: Implementatie & competentieontwikkeling

Het hart van het innovatieproject ligt in de tweede fase, waarin het onderwijsaanbod ook daadwerkelijk geimplementeerd wordt. Zowel uit de theorie als uit de praktijk blijkt telkens weer dat begeleiding in deze fase noodzakelijk is om tot echte verandering te komen. De leerkrachten worden begeleid bij de uitvoering van het onderwijsaanbod in hun dagelijkse onderwijspraktijk. Wanneer ze knelpunten ervaren, worden ze geholpen om deze op te lossen. Het bewaken van de doorgaande lijn in het onderwijsaanbod is een belangrijk aspect, maar daarbinnen krijgen leerkrachten ook de vrijheid om er hun eigen draai aan te geven. Waar nodig wordt de omschrijving van het onderwijsaanbod aangepast aan de realiteit, echter altijd aansluitend bij de schoolvisie en doorgaande lijn.  In deze fase ligt de nadruk dus op het versterken van de competenties van de leerkracht. 

Fase 3: Beklijven en borgen

Deze laatste fase is nodig om de ingezette verandering ook daadwerkelijk door te zetten. Het nieuwe leerkrachtgedrag (waarvan de leerkracht zich in fase 1 bewust geworden is van de noodzaak ervan en de leerkracht deze zich in fase 2 eigen heeft gemaakt) moet worden verinnerlijkt. Hiervoor is het nodig nog een bepaalde tijd, zij het minder intensief, te stimuleren verder uit te bouwen, zodat het team daarna zelfstandig in staat is de verandering ook daadwerkelijk vol te houden. Het moet als het ware 'een tweede natuur' worden.  

 

Inhoudelijke verantwoording

Download hier de inhoudelijke verantwoording van het innovatieproject

Flyer

U kunt hier een flyer downloaden met daarop kort de belangrijkste informatie. 

Organisatie

Klik hier om verder te gaan naar de organisatie van het innovatieproject 'Begripsonderwijs voor de toekomst'