Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling kunnen en mogen niet als aparte vakken worden gezien. De techniek staat immers, vanaf het moment dat kinderen hun eerste woordjes leren lezen, ten dienste van inhoud van de tekst. En door te lezen breiden ze hun woordenschat uit. Toch staan ze vaak wel apart op het rooster. Om de leestijd effectief te benutten is themalezen een mooie werkvorm. De werkvorm is gebaseerd op het ‘interesseverbredend lezen’ (Bazalt), maar wordt uitgebreid met het maken van een posterpresentatie.

De leerlingen bepalen een top-3 van thema’s waar ze graag over willen lezen. De leerkracht of bibliotheekmoeder verzameld over al die onderwerpen leesmateriaal. Denk hierbij aan informatieve boeken, verhalende boeken, tijdschriften, artikelen van internet, gedichten enzovoorts. Dus in het geval het thema ‘dolfijnen’: informatieve boeken over dolfijnen, een mooi leesboek van ‘Dolfi en Wolfi’, een artikel uit de National Geographic Junior en een gedicht uit de bundel ‘Ik leer je liedjes van verlangen en aan je apenstaartjes hangen’.

Vervolgens wordt de leestijd besteed aan het lezen van al deze informatie, waarbij gelijktijdig de begrijpend leesvaardigheden worden ingezet. De leerlingen maken aantekeningen op plakbriefjes die ze in het boek plakken, ze maken een samenvatting, ze maken een tijdbalk (bijvoorbeeld over het ontstaan van een bepaalde sport), ze noteren nieuw geleerde woorden en interessante nieuwtjes en feiten.

Na een periode van intensief lezen waarbij techniek, begrip en uitbreiding van de woordenschat op natuurlijk wijze hand in hand gaan, verwerken de leerlingen alle verzamelde informatie op een poster. Deze poster moet vanzelfsprekend aan voorwaarde voldoen die vooraf met de leerlingen zijn besproken. Wanneer alle posters klaar zijn, worden er presentaties gehouden. In iedere hoek van het lokaal staat een leerling bij zijn poster die daar is opgehangen. De klasgenoten lopen bij de posters langs en gaan in gesprek met elkaar over het onderwerp. Als ze uitgesproken zijn, gaan ze naar de volgende poster. 

Download hier de uitwerking