Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Dit doet Leerkracht.nu!

Leerkracht.nu! werkt met individuele leerkrachten en schoolteams om de kwaliteit van het taal-/leesonderwijs te versterken. De activiteiten variëren van lezingen, workshops en nascholingsbijeenkomsten tot intensieve op-maat-begeleidingstrajecten voor schoolteams.

Zo doet Leerkracht.nu! dat…

De kracht van Leerkracht.nu! is een uitgebalanceerde combinatie van recent wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte inzichten. De uitdaging is telkens dit zo vorm te gegeven dat leerkrachten geïnspireerd worden er de volgende dag mee aan de slag gaan.

Of het nu gaat om technisch leesonderwijs, woordenschat, begrijpend luisteren of lezen, een gedegen theoretisch kader wordt afgewisseld met filmpjes, verhalen en foto’s uit de praktijk. De betrokkenheid van de deelnemers wordt geactiveerd door interactieve werkvormen, waarbij ook een bijdrage van de deelnemers wordt verwacht. Consumeren is er niet bij, altijd wordt de leerkracht uitgedaagd na te denken over de vertaalslag naar zijn eigen handelen.

Wanneer er beleid moet worden ontwikkeld, wordt van de teamleden verwacht dat zij hiervoor zelf de input leveren, waardoor het uiteindelijke beleid van, voor en door leerkrachten is.  Alle schooltrajecten zijn maatwerk en worden afgestemd op de wensen van de school. Indien wenselijk wordt gebruik gemaakt van competentiescans voor zowel individueel gebruik als op schoolniveau. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de al aanwezige en nog te ontwikkelen vaardigheden, waardoor gerichte actiepunten kunnen worden geformuleerd. 

Jolanda Roelfsema (MA)

De kracht achter Leerkracht.nu! is Jolanda Roelfsema

> Lees meer

Nascholingsaanbod

Ga direct naar het nascholingsaanbod voor vrije inschrijving

Nieuw - Begripsonderwijs voor de toekomst!

Wilt u werken aan beter begrip bij uw leerlingen zodat zij goed voorbereid zijn op hun toekomst? Lees hier dan meer over het innovatieproject

Heeft u de quickscan al geprobeerd?

De quickscan begripsonderwijs geeft u inzicht in uw competenties ten aanzien van begripsonderwijs.  Lees meer

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.