Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Over Jolanda Roelfsema (MA)

Over Jolanda Roelfsema (MA)

Sinds 2006 is Jolanda Roelfsema (MA) werkzaam als zelfstandig trainer, coach en schoolbegeleider op het gebied van leesonderwijs, leesproblemen en dyslexie. Eerst onder de naam ‘Dyslexie in het onderwijs’ en vanaf januari 2015 ook onder de naam Leerkracht.nu!

Zij heeft ruime ervaring in het onderwijsveld als bovenschools taal-/dyslexiespecialist, docent Master Special Educational Needs, intern begeleider, remedial teacher, leerkracht en directeur. Zij begeleidde tientallen scholen, samenwerkingsverbanden en organisaties (download portfolio) en is vice-voorzitter van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Daarnaast is zij betrokken bij het programma-management van Dyslexie Centraal. 

In 2014 studeerde zij af aan Greenwich University in Londen op de competentieontwikkeling van leerkrachten bij het bieden van begrijpend luister- en leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8 op de basisschool.

Met 'Dyslexie in het onderwijs' richt Jolanda zich voor diverse samenwerkingsverbanden en jeugdzorgregio's op het versterken en borgen van de dyslexiezorg. Dit kan in de vorm van het meedenken over beleidsmatige vraagstukken, het verzorgen van informatie- en nascholingsbijeenkomsten over dyslexie en dyslexiezorg voor leerkrachten, intern begeleiders, directeuren, besturen en het aansturen van regionaal dyslexiebeleid. De focus ligt daarbij altijd op de afstemming en samenwerking in de keten tussen onderwijs en zorg. Lees hier een interview met Jolanda

Met 'Leerkracht.nu!' richt zij zich meer op het versterken van de basis van goed lees- en spellingonderwijs en heeft zij in die hoedanigheid verschillende scholen geholpen het leesbeleid te optimaliseren. Daarbij gaat het niet alleen om technisch lezen, maar zeer zeker ook om begrijpend lezen en de brede taalcontext. 

Download CV

 

 

Jolanda Roelfsema (MA)

De kracht achter Leerkracht.nu! is Jolanda Roelfsema

> Lees meer

Nascholingsaanbod

Ga direct naar het nascholingsaanbod voor vrije inschrijving

Nieuw - Begripsonderwijs voor de toekomst!

Wilt u werken aan beter begrip bij uw leerlingen zodat zij goed voorbereid zijn op hun toekomst? Lees hier dan meer over het innovatieproject

Heeft u de quickscan al geprobeerd?

De quickscan begripsonderwijs geeft u inzicht in uw competenties ten aanzien van begripsonderwijs.  Lees meer

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief.