Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Het Didactisch Kwadrantenmodel

Het Didactisch Kwadrantenmodel Begripsonderwijs laat zien uit welke onderdelen goed begripsonderwijs is opgedeeld. 

Dit zijn effectieve instructie & inoefening, werken aan transfer, werken aan metacognitie en afstemmen op onderwijsbehoeften. Het Didactisch Kwadrantenmodel Begripsonderwijs werkt deze vier onderdelen uit het niveau van theorie, praktijk en leerkrachtvaardigheden en geeft zo richting en houvast bij begripsonderwijs op de basisschool. Het is geschikt voor het gebruik in een klas of beter nog: op uw hele school. Download hier het Didactisch kwadrantenmodel (Roelfsema, 2014).