Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Doorgaande lijn groep 1-8

Met een concentrische aanpak worden alle strategieën in alle groepen aangeboden; eerst op het niveau van begrijpend luisteren, dan bij begrijpend lezen en tot slot bij studerend lezen. Als de rimpeling van een steen in het water die zich steeds verder uitbreidt. In die aanpak maken leerlingen in de onderbouw kennis met de strategieën in interactieve leessituaties en ervaren zij de toepassing van een leerkracht die zich opstelt als rolmodel. Wanneer kinderen technisch kunnen lezen (vanaf de tweede helft van groep 3 tot eind groep 5), wordt ‘de cirkel’ verbreed met het leren toepassen van deze strategieën bij lezen met begrip. Ook hier is de leerkracht het rolmodel dat, hardop denkend, laat zien hoe het moet en de leerlingen begeleidt in het zelf toepassen. Het accent ligt dan op het trainen van de vaardigheden. In de bovenbouw (groep 6 t/m 8) wordt er meer en meer een beroep gedaan wordt op het zelfstandig toepassen van het geleerde. Vanzelfsprekend als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarbij is een leerkracht nodig die ze bewust maakt van hun aanpak en die werkt aan hun metacognitieve vaardigheid (de vaardigheid die ingezet worden om het eigen leerproces te sturen). Dit vermogen om het leren te sturen, bepaalt uiteindelijk de mate van begrip en is sterk van invloed op het schoolsucces van de leerling. 

Download hier het 'Concentrisch model leerlijn begripsonderwijs' (Roelfsema, 2014)