Leerkracht.nu!

Dyslexie-specialist.nl

Technisch lezen

Technisch lezen is een belangrijke vaardigheid voor uw leerlingen. Het is een voorwaarde om je in onze geletterde maatschappij te kunnen redden, maar ook om in het basisonderwijs je de leerstof eigen te kunnen maken. Lezen leer je door veel te lezen. Een compacte maar complete instructie volstaat, mits er genoeg gelegenheid is om veel leeskilometers te kunnen maken. Een inspirerende leesomgeving is daarbij heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de leestijd optimaal wordt benut.  

Leerkracht.nu! ondersteunt scholen bij het analyseren en optimaliseren van het technisch leesonderwijs vanuit de balans tussen instructie, leeskilometers en motiverende activiteiten. Teams worden gestimuleerd om na te denken over hoeveel leestijd ze bieden en hoe ze die benutten. Er wordt gekeken naar de normen die gesteld worden, hoe effectief de methode wordt ingezet en wat kan worden verbeterd. 

Boek zonder woorden

'The Book with no pictures' is er nu ook in het Nederlands. Bekijk hier een filmpje

Connect met uw methode

Gebruik de connect-interventie om uw zwakke groep weer op niveau te krijgen. Lees meer

PLD groep 3

Klik hier voor meer achtergrondinformatie en aanwijzingen voor interpretatie van de toetsen van de herfst-, winter-, voorjaars en eindsignalering van groep 3